Logo

Home

KANCELARIA PRAWNO-PODATKOWA

 Antoni Starowicz

Doradca podatkowy

nr wpisu 01135

Anna Starowicz-Piecuch

Radca prawny

nr wpisu OP-1134

Kancelaria prawno-podatkowa działa na rynku od 1995r. Specjalizujemy się w obsłudze małych i średnich podmiotów gospodarczych, ale także zwykłych podatników, borykających się z licznymi problemami natury prawno-podatkowej i księgowej.

Kancelaria wykorzystuje w swojej działalności nowoczesny system do prowadzenia księgowości oraz bardzo bogate doświadczenie zawodowe.

Ponadto oferujemy pomoc prawną, poprzez udzielanie porad prawnych, sporządzanie wszelkich pism procesowych (w tym pozwów, wniosków, apelacji, skarg jak również odpowiedzi na pisma).
Opiniujemy umowy, regulaminy i dokumenty, reprezentujemy klientów przed sądami i organami administracyjnymi.

Zlecając obsługę swojej firmy do Kancelarii uzyskują Państwo gwarancję:

– terminowego i profesjonalnego rozliczenia z budżetem państwa
– fachowego i kompetentnego pod względem merytorycznym i      formalnym prowadzenia ksiąg, ewidencji rachunkowych i    podatkowych oraz dokumentacji ZUS.
– dostępu do bieżącej informacji o zmieniających się przepisach

NOWOŚĆ – UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA MYSZKÓW, wniosek, postępowanie.

 

 

 

Zakres Usług

Zapewniamy pełen pakiet usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania księgowości firmy.

Prowadzenie Ewidencji Ryczałtowych

 1. ewidencja sprzedaży,
 2. ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
 3. ewidencje podatku od towarów i usług (VAT),
 4. przygotowanie deklaracji do rozliczenia z Urzędem Skarbowym,
 5. sporządzenie rozliczenia rocznego.

Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów

 1. ewidencja kosztów i przychodów,
 2. ewidencja środków trwałych,
 3. ewidencja wyposażenia,
 4. ewidencje podatku od towarów i usług (VAT),
 5. przygotowanie deklaracji do rozliczenia z Urzędem Skarbowym,
 6. sporządzenie rozliczenia rocznego.

Prowadzenie ksiąg handlowych

 1. przygotowywanie zasad polityki rachunkowości oraz planu kont w formie, która zostanie uzgodniona z Klientem,
 2. bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 3. ewidencje podatku od towarów i usług (VAT),
 4. ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 5. wyliczanie należnych podatków (VAT, CIT),
 6. sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych oraz ich przekazywanie do urzędów skarbowych,
 7. sporządzanie sprawozdań finansowych,
 8. sporządzanie deklaracji do GUS.

Obsługa kadrowo płacowa

Sporządzanie

 1. list płac,
 2. imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA),
 3. deklaracji ZUS,
 4. deklaracji podatku od osób fizycznych (PIT 4),
 5. przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS,
 6. przygotowywanie dla Zarządu (właścicieli) wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnienia,
 7. nadzór nad dokumentacją kadrową - w tym przygotowanie akt pracowników nowozatrudnionych.

Pozostałe Usługi Księgowe

 • Sporządzanie sprawozdań finansowych wg określonych standardów,
 • przygotowywanie raportów na potrzeby zarządu oraz banków,
 • przejęcie odpowiedzialności za prawidłowy obieg dokumentów księgowych,
 • przygotowywanie oraz modyfikacja planu kont, dostosowując go do standardów sprawozdawczych, wymogów controllingu oraz prawa podatkowego,
 • przejęcie odpowiedzialności za kontakty z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, PFRON),
 • przejęcie odpowiedzialności za prawidłowość rozliczeń podatkowych,
 • pomoc w zakładaniu działalności:
 • przygotowywanie wniosków o dotację z Urzędu Pracy,
 • wypełnianie wniosków o zwrot Vat za materiały budowlane,
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych,
 • zwrot podatku z zagranicy.
Ponadto zajmujemy się sprawami z różnych dziedzin prawa, w szczególności z zakresu:
 • prawa cywilnego,
 • prawa konsumenckiego,
 • prawa handlowego,
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 • prawa administracyjnego
Usługi Kancelarii w wymienionych wyżej obszarach obejmują:
 • udzielanie porad prawnych,
 • ocenę dokumentacji przedłożonej przez Klienta,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych,
 • opiniowanie umów przedkładanych przez Klienta,
 • reprezentację i sporządzanie pism w postępowaniu cywilnym,
 • reprezentację lub sporządzanie pism w postępowaniu administracyjnym ( w tym odwołań od decyzji, zażaleń, wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji, o wznowienie postępowania, o uchylenie lub zmianę decyzji ),
 • reprezentację i sporządzanie pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • zakładanie i rejestrację spółek prawa handlowego,
 • przygotowywanie dokumentów korporacyjnych.

O Nas

 

AntoniAntoni Starowicz, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Studium Rachunkowości i Finansów Towarzystwa Edukacji Bankowej w Poznaniu, studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie metod wyceny spółek kapitałowych.

Licencjonowany syndyk (nr licencji 41), biegły sądowy w zakresie rachunkowości, finansów i wyceny przedsiębiorstw, doradca podatkowy nr wpisu 01135, posiada Świadectwo kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów Nr 18439/00 potwierdzające kwalifikacje niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 

„W latach 1974 do 1995 zdobyłem doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami i spółkami prawa handlowego pełniąc szereg funkcji kierowniczych w zarządach firm. W roku 1991r uzyskałem uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek skarbu państwa.

Od 1995 prowadzę własną kancelarię podatkową zajmująca się świadczeniem usług księgowych, doradztwem podatkowym, wyceną przedsiębiorstw, sporządzaniem analiz ekonomicznych, prowadzeniem spraw kadrowych i płacowych w przedsiębiorstwach, świadczeniem usług doradczych w zakresie prowadzenia przedsiębiorstw. Z postępowaniami upadłościowymi mam do czynienia od 2002r.”

Anna Starowicz-Piecuch absolwentka Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego, odbyła stypendium naukowe w Niemczech w Wyższej Szkole Administracji Hochschule Harz w Wernigerode, ukończyła podyplomowe studnia menedżerskie z zakresu rachunkowości i podatków na Uniwersytecie Warszawskim.

Radca prawny nr wpisu OP-1134. Od 2009r. jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu. Posiada Certyfikat Księgowy Ministerstwa Finansów nr 36084/2009 potwierdzający kwalifikacje niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
W kancelarii pracuje od 2007r

Zasady Współpracy

DZIAŁ KSIĘGOWY:

Wynagrodzenie

Koszty obsługi księgowej zależą przede wszystkim od:

 • ilości dokumentów księgowych
  formy opodatkowania
  profilu działalności firmy
  ilości zatrudnionych pracowników

jednak ostateczny koszt obsługi ustalamy indywidualnie z każdym klientem.

Tajemnica zawodowa

Gwarantujemy pełną ochronę danych Państwa firmy oraz danych osobowych klientów i ich pracowników.

DZIAŁ PRAWNY:

Wynagrodzenie

Kancelaria bezpłatnie udziela konsultacji prawnych, które obejmują rozmowę w przedmiocie sprawy, koniecznych krokach prawnych, widokach jej powodzenia i kosztach prowadzenia.

Nasze wynagrodzenie omawiamy z Klientem podczas pierwszego spotkania. Jest ono ustalane indywidualnie i zależne od stopnia skomplikowania sprawy oraz rodzaju i ilości podejmowanych działań. W przypadku podpisania z Klientem umowy na prowadzenie sprawy opłata ta zaliczana jest na poczet wynagrodzenia Kancelarii.

We wszystkich rodzajach spraw Kancelaria przyjmuje także zlecenia na wykonanie pojedynczych czynności np. sporządzanie pisma procesowego, bez konieczności zlecania całej sprawy do prowadzenia.

Istnieje oczywiście możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty.
Obsługa prawna przedsiębiorców może odbywać się także w oparciu o ustalony, miesięczny ryczałt lub stawkę godzinową.

Tajemnica zawodowa

Zgodnie z Kodeksem Etyki Radcy Prawnego mamy obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej w stosunku do wszelkich informacji uzyskanych od Klienta w związku ze świadczeniem pomocy prawnej.

Pomoc prawna online

W celu skorzystania z opcji pomocy prawnej online, należy wysłać zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego. Wysłanie zapytania poprzez formularz oznacza zapoznanie się z treścią Regulaminu świadczenia porad prawnych online i akceptacją jego treści.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Kontakt

Kancelaria Prawno-Podatkowa Antoni Starowicz

Pułaskiego 7  (budynek rotacyjny)
42-300 Myszków
tel./fax 34 313 56 93
tel. kom. 605 276 295

e-mail: starowicz@interia.pl
            an.starowicz@interia.pl

Kancelaria czynna:

dział księgowy poniedziałek – piatek 8.00- 16.00
dział prawny poniedziałek – piątek 9.00-14.00

 

Istnieje możliwość umówienia się na spotkanie z radca prawnym w dowolnym dniu, o dowolnej godzinie po uprzednim kontakcie telefonicznym. Bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt w celu umówienia wizyty.

 

 


© Copyrights 2016 Kancelaria Prawno-Podatkowa Antoni Starowicz