Logo

Pozostałe Usługi Księgowe

5 kwietnia, 2014

By kancelariastarowicz

With 0 comments

 • Sporządzanie sprawozdań finansowych wg określonych standardów,
 • przygotowywanie raportów na potrzeby zarządu oraz banków,
 • przejęcie odpowiedzialności za prawidłowy obieg dokumentów księgowych,
 • przygotowywanie oraz modyfikacja planu kont, dostosowując go do standardów sprawozdawczych, wymogów controllingu oraz prawa podatkowego,
 • przejęcie odpowiedzialności za kontakty z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, PFRON),
 • przejęcie odpowiedzialności za prawidłowość rozliczeń podatkowych,
 • pomoc w zakładaniu działalności:
 • przygotowywanie wniosków o dotację z Urzędu Pracy,
 • wypełnianie wniosków o zwrot Vat za materiały budowlane,
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych,
 • zwrot podatku z zagranicy.

PPonadto zajmujemy się sprawami z różnych dziedzin prawa, w szczególności z zakresu:

 • prawa cywilnego,
 • prawa konsumenckiego,
 • prawa handlowego,
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 • prawa administracyjnego

Usługi Kancelarii w wymienionych wyżej obszarach obejmują:

 • udzielanie porad prawnych,
 • ocenę dokumentacji przedłożonej przez Klienta,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych,
 • opiniowanie umów przedkładanych przez Klienta,
 • reprezentację i sporządzanie pism w postępowaniu cywilnym,
 • reprezentację lub sporządzanie pism w postępowaniu administracyjnym ( w tym odwołań od decyzji, zażaleń, wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji, o wznowienie postępowania, o uchylenie lub zmianę decyzji ),
 • reprezentację i sporządzanie pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • zakładanie i rejestrację spółek prawa handlowego,
 • przygotowywanie dokumentów korporacyjnych.

Leave a Comment

Fields marked with * are required fields.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *