Logo

Prowadzenie ksiąg handlowych

12 maja, 2014

By admin

With 0 comments

  1. przygotowywanie zasad polityki rachunkowości oraz planu kont w formie, która zostanie uzgodniona z Klientem,
  2. bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  3. ewidencje podatku od towarów i usług (VAT),
  4. ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
  5. wyliczanie należnych podatków (VAT, CIT),
  6. sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych oraz ich przekazywanie do urzędów skarbowych,
  7. sporządzanie sprawozdań finansowych,
  8. sporządzanie deklaracji do GUS.

Leave a Comment

Fields marked with * are required fields.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *